Durf jij je ideeën te delen?

Kennis delen in de zorg, er is al veel over geschreven, maar in de praktijk zien wij dat er nog wel meer gedeeld kan worden.

De wereld én Nederland heeft behoefte aan goede ideeën, juist ook die ideeën die nu niet naar buiten komen. De wereld heeft ook behoefte aan nieuwe leiders. Mensen met de juiste mindset en die wat willen betekenen voor anderen. Mensen die niet alleen het hoofd maar ook het hart gebruiken. Eén van de kenmerken van een goede leider is dat hij transparant is en deelt als dat voor de mensen om hem heen relevant is.

Kennis delen in de zorg - Verpleegkundig Leiderschap

Jezelf op de borst slaan?

Wij Nederlanders vinden het vaak moeilijk om onze (goede of minder goede) kennis en resultaten te delen. We willen onszelf niet op de borst slaan of vinden het juist moeilijk om ons kwetsbaar op te stellen. Maar bekijk het eens van een andere kant. Door te delen gaan nieuwe deuren open en ontstaan vaak nieuwe samenwerkingen open. Bedenk eens hoe mooi het is als jij iets deelt waar je trots op bent en je zo anderen daarmee helpt. Maar ook als jij vanuit kwetsbaarheid je kennis deelt, merk je dat anderen dat enorm kunnen waarderen. Kijk maar eens naar LinkedIn. De meeste reacties komen van kwetsbare, persoonlijke berichten.

Welke kennis wil jij delen?

Schrijf eens voor jezelf iets op waar je trots op bent. Hoe kun je dit gegeven inzetten, zodat anderen in en buiten jouw organisatie hier ook van kunnen profiteren? Dat je samen naar dat doel op hoger niveau gaat, een mooier en beter Nederland voor jou, je collega’s, je klanten? 

Het belang van kennis delen in de zorg

Het belang van kennis delen (in de zorg) wordt geïllustreerd door het prachtige, bekende gedicht van de blinde mannen en de olifant. Kijk eens wat je ervoor jezelf uit kunt halen.

De blinde mannen en de olifant – Een gedicht van John Godfrey Saxe

Hier volgt John Godfrey Saxes (1816-1887) versie van De blinde mannen en de olifant:

Er waren eens zes man uit Hindostan,

het opdoen van kennis zeer gezind

Ze gingen op zoek naar de olifant

(ook al waren zij allen blind)

met onderzoek zouden zij oordelen naar bevind.

De eerste liep naar de olifant

maar kwam opeens ten val

tegen de brede en stevige flank

en verklaarde meteen aan al:

‘loof de heer, maar de olifant is als een wal.’

De tweede voelde aan een slagtand

en riep: ‘hé, maar neen, mijn heer,

wat is immers zo rond en scherp?

Voor mij is duidelijk maar al te zeer.

Dit wonder van een olifant is als een speer.

Nu kwam ook de derde naderbij,

greep bij toeval, als ware het een stang,

de kronkelende slurf,

en sloeg terstond een toon aan van belang:

‘Aha,’ sprak hij, ‘de olifant lijkt erg op een slang.’

Nu stak de vierde gretig zijn handen uit,

en voelde aan de knie,

‘Waar dit beest nog het meest op lijkt

is wel duidelijk,’ meende die;

‘Er kan geen twijfel over zijn

het is een boom die ik hier voor mij zie.’

De vijfde raakte toevallig aan het oor

en zei: ‘zelfs als de blik niet tot het daglicht reikt,

Is zonneklaar wat ik hier heb;

wat ik voel is zonder twijfelen geijkt,

Is dat dit wonder van een olifant op een waaier lijkt.’

Nauwelijks nog had de zesde overwogen

waar hij eens beginnen zou,

of hij voelde al de slingerende staart,

zwaaiend gaf deze hem een douw,

‘Ik zie het al,’ zei de man, ‘de olifant is als een touw.’

En aldus zetten de zes uit Hindostan zich aan een debat,

met luide stem en onverveerd,

ieder zei er het zijne van

en liet zich door de ander onbekeerd,

Allen waren weliswaar ten deel in het gelijk,

samen echter hadden zij het verkeerd.


MORAAL: Maar al te vaak varen allen,

denk ik, alledag,

Hun eigen koers, volkomen onwetend

over wat de ander denken mag,

En spreken zij allen van een olifant,

die geen van hen ooit zag.

Verschillende perspectieven

Dit verhaal van de olifant laat ons zien dat verschillende perspectieven kunnen leiden tot een totaalbeeld dat recht doet aan de werkelijkheid. De managementdenker Scharmer noemt dit de transitie van niet alleen bewust te zijn van jezelf, maar vooral bewust te zijn van het hele systeem dat de samenwerking is: van ego awareness naar eco awareness.

Bekijk jezelf nou eens in een situatie waarin je graag zou willen samenwerken met anderen. Welke kant zie jij? Hoe kun jij bijdragen en delen om zo jouw leiderschap te versterken? Wat hebben anderen daaraan? Hoe kun jij samen resultaat behalen?

Ben jij bewust van de bredere context om je heen?

En dit is pas leiderschap: ben jij bewust van de bredere context om je heen? De theorie van Scharmer laat ons zien dat we individueel prima functioneren, maar we samen tot veel grotere resultaten in staat zijn. Wil en kun jij daar jouw grootst mogelijke bijdrage aan leveren?

Welke kennis ga jij delen?

Welk deel van de olifant zou jij aan andere organisaties willen laten zien? Welke kennis wil jij delen met mensen binnen of buiten je organisatie? Schrijf deze eens op.

In een volgende blog gaan we in op hoe je kennis kunt delen. Met welke middelen doe je dat? En hoe meet je of het effectief is? En hoe maak je de voortgang zichtbaar?

Over de auteur Johanna Oosterbaan


Johanna Oosterbaan is Communicatiewetenschapper, werkte 9 jaar als auditor en beleidsadviseur in de zorg en begeleidt nu ondernemers en organisaties met de juiste positionering en presentatie vanuit haar bedrijf Gouden Website. Haar primaire drijfveer is anderen helpen bij het vergroten van (persoonlijk) leiderschap en versterken van hun communicatie zodat zij hun doelen in het leven kunnen verwezenlijken.

Volg mij

Artikelen die je misschien ook interessant vindt

Schrijf je in voor de laatste updates!