Ga jij weer met energie aan de slag? 


De vakantie zit erop en de energie begint weer te stromen om aan de slag te gaan!

Dat betekent voor ons: lekker bezig om bestaande literatuur, kennis en ervaring praktisch toegankelijk te maken voor een ieder die werkt in de zorg en daar behoefte aan heeft.

De afgelopen 1.5 jaar is er in de zorg vooral heel erg hard gewerkt. Veel reguliere audits zijn (uiteraard) niet doorgegaan en kwaliteit heeft in deze periode echt een andere betekenis gehad.

Wat een kwaliteit is er geleverd en wat een professionaliteit en flexibiliteit is door de zorgprofessionals getoond!

Wij geloven in verpleegkundig leiderschap: in het uitvoeren van activiteiten omdat je het wilt, omdat ze belangrijk zijn en niet meer alleen omdat ‘het moet’. Daarom deze korte blog om na de zomer eens mee te beginnen.

Samenwerken aan kwaliteit - nr1.

(H)erken het belang van een audit

Mocht er zich dit najaar weer een audit aankondigen: (h)erken dat het belang van deze audit. Achterhaal het waarom en... hoe je er je voordeel mee kunt doen.

Bij een interne audit zijn medewerkers in gesprek over kwaliteit van zorg met collega’s, klanten en het management. Die frisse blik ‘van buiten’ maakt het extra waardevol.

Samenwerken aan kwaliteit

Als er één plek is waar dagelijks door veel mensen het belang van goede kwaliteit wordt ervaren, dan is het wel in de zorgsector. Op menig verjaardagsfeestje is de beleving van de kwaliteit van zorg onderwerp van gesprek. (Bron: intohealthcare). Kwaliteit leveren aan klanten is, naast enthousiaste en bekwame medewerkers, het belangrijkste bestaansrecht van de organisatie waar je voor werkt.

En waarschijnlijk is het ook een drijfveer van jou ♥.

Jouw invloed op kwaliteit

Jij hebt als zorgprofessional direct invloed op deze kwaliteit. Jij weet als geen ander wat de klant nodig heeft.

Jij kunt kwaliteit leveren als duidelijk is:

 • wie wat moet doen
 • wat jij moet doen
 • hoe jij het moet doen
 • wanneer jij het moet doen
Jouw invloed op kwaliteit - samenwerken aan kwaliteit

Jouw glimlach draagt bij aan kwaliteit

Jouw glimlach tijdens je werk draagt ook bij aan kwaliteit. Eén van de meeste positieve feedback op klanttevredenheidscores in de zorg gaat over bejegening.

Positieve feedback in de zorg

“De zorg was geweldig: ze waren allemaal zo vriendelijk!”

“Vaak zijn het juist de kleine dingen die een groot verschil maken. Een bemoedigende glimlach, even gezellig koffiedrinken of ongevraagd een helpende hand bieden. De zorgverleners wisten precies hoe ze met mijn moeder om moesten gaan en wat voor haar belangrijk was”

Je kunt samen pas bewust iets veranderen aan kwaliteit als je weet wat het is. En hier ligt direct een mooie uitdaging: verwachtingen over kwaliteit in de zorg lopen ver uiteen. Wat voor de één belangrijk is, hoeft voor een ander niet belangrijk te zijn. Je werkt aan kwaliteit door continue in gesprek te gaan met klanten, familie en andere zorgprofessionals over wat goede zorg betekent (www.vilans.nl).

Inmiddels zijn in de zorg vele kwaliteitsstandaarden, indicatoren en normen beschikbaar die goede zorg beschrijven vanuit het perspectief van de klant, op basis van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en de voorkeuren en ervaringen van klanten en naasten (akwaGGZ.nl).

Nadenker voor jou:

 • Wat verstaat jouw organisatie onder kwaliteit?
 • Hoe wordt binnen jouw team naar kwaliteit gekeken?
 • Wat is voor jou kwaliteit?
 • Wat is voor jouw klanten kwaliteit?

 • Kwaliteitsmanagementsysteem

  Een zorgorganisatie kan je zien als een groep mensen die samenwerkt om de kwaliteit aan de klanten te kunnen leveren. Om tussen deze mensen de beste samenwerking te realiseren, worden klantprocessen uitgetekend, zijn werkwijzen vastgelegd, taakverdelingen opgeschreven en ook zijn gewenste of noodzakelijke resultaten van goede zorg vooraf bepaald[1]. Dit samen wordt het ‘kwaliteitsmanagementsysteem’ genoemd. Deze moet flexibel ingericht zijn om continue te kunnen blijven anticiperen op klantwensen en nieuwe inzichten: om kwaliteit te kunnen blijven leveren.

  Met welk kwaliteitssysteem werkt jouw organisatie? 

  Weet jij welk kwaliteitssysteem de organisatie waar jij werkt omarmd heeft? 

  Binnen zorgorganisaties zijn ook afdelingen die bijdragen aan het leveren van kwaliteit aan de klant, terwijl ze voor de klant niet zichtbaar zijn. Je kunt denken aan een afdeling personeelszaken, facilitaire zaken, ICT en documentbeheer. 

  De missie, visie en strategie van een organisatie zijn een belangrijke kapstok: het zorgt ervoor dat ook deze afdelingen, vanuit hun eigen perspectief, aan dezelfde organisatiedoelen werken.

  Stel jij jezelf wel eens de vragen:

  • In hoeverre werken de gemaakte afspraken die binnen de organisatie op papier staan nu echt in de praktijk?
  • Zijn die afspraken begrijpelijk genoeg opgeschreven?
  • Kennen mijn collega’s en ik de afspraken wel goed genoeg?
  • En zo ja, werken we wel volgens die afspraken?
  • Zijn de gemaakte afspraken nog wel actueel?
  • En zo ja, werken we wel volgens die afspraken?


  Om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, kan een organisatie (zowel management als teams zelf) bijvoorbeeld een interne audit in zetten. Maar ook bij de externe audits spelen deze vragen een rol.

  Dit levert een (interne) audit op voor de organisatie

  Een interne audit levert veel op. Allereerst zijn er voordelen voor de organisatie in zijn geheel.

  De interne audit biedt de mogelijkheid om bestaande werkafspraken te verbeteren

  Voor het management van een organisatie geven de inzichten die interne audits opleveren ze de mogelijkheid om bestaande werkafspraken te verbeteren. Ze krijgen input vanuit de teams hoe de implementatie van organisatiedoelen lukt en waar in de praktijk knelpunten liggen.

  Laat deze dus ook zien!

  De interne audit verkleint de kans op vervelende situaties

  Daarnaast bieden interne audits transparantie en verkleinen ze de kans op vervelende situaties (denk aan bedrijfsongevallen).

  De interne audit draagt bij aan de reputatie van de organisatie

  Ook draagt het bij aan de reputatie van de organisatie. Als stakeholders (zorgverzekeraars/ klanten/ leveranciers) zien dat je continu bezig bent met het toetsen en verbeteren van processen en kwaliteitsstandaarden, neemt hun vertrouwen in de organisatie ook toe.

  Maar het levert nog veel meer op voor organisatie, teams, de klanten en jou.

  Dit levert de interne audit op voor de teams én voor jou en de klanten

  Hieronder een kort overzicht:

  Persoonlijk geluk, vitaliteit, plezier en energie 

  Persoonlijk geluk, vitaliteit, plezier en energie. Je gaat in gesprek over iets wat belangrijk is voor jouw werkplezier en voor de beste zorg aan jullie  klanten. Je hebt een podium om te vertellen hoe jij tegen de zorg aan kijkt.

  Succes en winst

  Succes en winst voor de organisatie en de teams. Als er inzicht komt in wat goed gaat bij teams en wat niet, dan kan er van elkaar geleerd worden en kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

  Brug tussen teams - samenwerken aan kwaliteit

  Brug tussen management en dagelijkse werkpraktijk

  Met inzichtelijke resultaten kan een flinke brug geslagen worden tussen directie, management en dagelijkse werkpraktijk die dicht bij de klanten staat. En dus kan je samen meer gaan betekenen voor de klanten.

  Positieve bijdrage aan de maatschappij

  Positieve bijdrage aan de maatschappij, duurzaamheid en de energie van mensen: dromen, drijfveren, waarden en interesses.

  Verwondering

  Juist vanuit het uitwisselen van kennis en informatie inspireer je elkaar. De  kennis van de auditor vanuit het proces en beleid en vanuit zijn/ haar ervaren blik van bij andere teams - en de meer dan waardevolle kennis en ervaring vanuit de klant.

  Want in plaats steeds te kijken of de praktijk wel werkt volgens de ingevoerde processen, kan je je vanuit de rol van auditor ook verwonderen over de werkwijze die in de praktijk gehanteerd wordt. Om dagelijks, onder grote druk, alle zorg voor hun klanten te leveren!

  Want, misschien zitten daar wel echt slimme en goede trucjes bij, zodat je die kan meenemen om juist beleid en protocollen aan te passen. In plaats van andersom.

  Onderliggende problemen ontdekken

  Tijdens een audit gaf één verpleegkundige heel helder aan tegen welk probleem ze aanloopt.

  Doordat de gehele intake zo vol zit met allemaal verplichte vragen die ik allemaal langs moet lopen binnen 30 minuten, wordt tekort gedaan aan mijn eigen deskundigheid. In plaats van dat ik met een open blik mijn cliënt en diens familie tegemoet kan treden, ze echt te kunnen observeren en zorgvuldig naar hun verhaal te luisteren om tot de voor hun best passende zorg te komen, zit ik vinkjes te zetten bij een verplichte lijst. En mis ik veel. Teveel.”

  Niet motiverend voor de zorgverlener dus, en helemaal niet goed voor de zorg aan de klant. Reden te meer om weer echt kritisch te gaan kijken naar wat echt succesvolle zorg is. En dat doe je samen.

  Veel succes!

  Wat kun jij zelf doen, op dit moment? Blijf je als zorgprofessional verwonderen:

  • Waarom moet ik deze verplichte vragen invullen?
  • Van wie moet dat allemaal?
  • Moet dat voor iedere cliënt?
  • Wat als ik ze niet allemaal na loop en wel ook mijn eigen gevoel meer laat spreken? Wat gebeurt er dan? …

  Over de auteur Anne Brouwer


  Anne Brouwer is Gezondheidswetenschapper met een verpleegkundige achtergrond. Ze begeleidde meerdere audits als kwaliteitsmanager in de ouderenzorg en de GGZ en leidt nu verpleegkundigen aan het HBO op. Ook is ze actief als praktijkmanager in de eerstelijnszorg. Haar primaire drijfveer is mensen enthousiast maken én houden om in de zorg te werken. Kennis delen op een eenvoudige en aansprekende manier is één van de middelen die ze hier graag voor inzet.

  Volg mij

  Artikelen die je misschien ook interessant vindt

  Schrijf je in voor de laatste updates!